ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับหน่วยประวัติสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลำปาง
---------
สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 3 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปษณีย์ 52140 โทร. 0-542-790-78

ประวัติสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ 

ประวัติการจัดตั้งสถานีตำรวจวังเหนือ จัดตั้งเมื่อ ปีพุทธศักราช 2482 โดยมีการยกระดับสถานีและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี มีดังนี้  
1.ระดับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ มี นายร้อยตำรวจตรีดวงทิพย์  วรรณโณ   รองสารวัตร เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังเหนือ ในขณะนั้น เมื่อปีพุทธศักราช 2482 ถึงปีพุทธศักราช 2484 และมีผู้ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน จนถึงปีพุทธศักราช 2502  
2.ระดับผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับกอง  ผู้ดำรงตำแหน่งท่านแรกคือ นายร้อยตำรวจโทดำรง  ศุขอร่าม รองสารวัตร เป็นผู้บังคับกองหัวหน้าสถานี มีผู้ดำรงตำแหน่งรวม 3 ท่าน  
3.ระดับผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี ผู้ดำรงตำแหน่งท่านแรกคือ นายร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์  กล่ำบัว มีผู้ดำรงตำแหน่งทั้งหมด 5 ท่าน ถึงปีพุทธศักราช 2534  
4.ระดับผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่  พันตำรวจโทวิรัตนทัศนีย์  ปีพุทธศักราช 2534 ถึงปีพุทธศักราช 2537  
5.ระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี มีพันตำรวจโทวิรัตน์  รัตนทัศนีย์ เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจอำเภอวังเหนือเป็นท่านแรก มีผู้ดำรงตำแหน่งต่อมารวม 4 ท่านท่านสุดท้ายคือ พันตำรวจโทบัณฑูร  บางจริง ปีพุทธศักราช 2543 ถึงปีพุทธศักราช 2545  
6.ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้กับการสถานี  พันตำรวจเอกสุบิน  อินทปั๋น  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 ถึงปีพุทธศักราช 2546 และมีผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้กำกับการจนถึงปัจจุบัน คือ พันตำรวจเอกอภิรักษ์ นักไร่ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลำปาง.


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง :ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ โครงการสถานีตำรวจน่ามอง

การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน

การดำเนินการโครงการ"บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด
  พ.ต.อ.อภิรักษ์  นักไร่ ผกก.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.ภิรมย์  สุทา รอง ผกก.ป.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สรโชติ บุญวิเศษ รอง ผกก.สส.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สมโพธิ์  สอิ้งแก้ว สวป.สภ.วังเหนือฯ,พ.ต.ท.สมศักดิ์  ตันคำปวนสว.สส.สภ.วังเหนือฯพร้อมด้วยคณะทำงานสถานีตำรวจ ได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ ดังนี้.-การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน ถึงการดำเนินการที่ผ่านมา ติดตามผลและเฝ้าระวังไม่ให้มีการกลับมาแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป ๑.วันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๒.หมู่บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ ๓ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือฯ                            
๓.หมู่บ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๔ ต.วังทอง อ.วังเหนือฯ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๔.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง

......................

พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานออกตรวจ สภ.วังเหนือ

19 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานได้ออกตรวจ สภ.วังเหนือ  รายละเอียดดังนี้
1. ด้านงานสอบสวน ได้เร่งรัดสำนวนการสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 กำชับการปฏิบัติตามหนังสือ ภ.5 ที่0020.132/8403 ลง 26 พย. 57 กำชับการปฏิบัติของ พงส. เมื่อมีผู้บังคับบัญชามาตรวจ สภ. การแต่งกาย สมุดเล่มเหลือง
2. ด้านการจราจร ให้กวดขันจับกุมการสวมหมวกนิรภัย ตั้งแต่ 1 มีค.58 เป็นต้นไป รวมถึงการจับกุมเมาไม่ขับ กำชับข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ให้จัดทำป้ายติดที่ประตูทางเข้าสถานีตำรวจ "สถานที่ราชการให้สวมหมวกนิรภัย" ทำหนังสือถึงส่วน ราชการ อปถ. รร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามโครงการดังกล่าว รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์ที่จะถึงด้วย
3. กำชับการตั้งจุดตรวจยาเสพติด ตามแผนของ ภ.5  ให้ปรากฎผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม