ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับหน่วยประวัติสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลำปาง
---------
สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 3 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปษณีย์ 52140 โทร. 0-542-790-78

ประวัติสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ 

ประวัติการจัดตั้งสถานีตำรวจวังเหนือ จัดตั้งเมื่อ ปีพุทธศักราช 2482 โดยมีการยกระดับสถานีและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี มีดังนี้  
1.ระดับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ มี นายร้อยตำรวจตรีดวงทิพย์  วรรณโณ   รองสารวัตร เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังเหนือ ในขณะนั้น เมื่อปีพุทธศักราช 2482 ถึงปีพุทธศักราช 2484 และมีผู้ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน จนถึงปีพุทธศักราช 2502  
2.ระดับผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับกอง  ผู้ดำรงตำแหน่งท่านแรกคือ นายร้อยตำรวจโทดำรง  ศุขอร่าม รองสารวัตร เป็นผู้บังคับกองหัวหน้าสถานี มีผู้ดำรงตำแหน่งรวม 3 ท่าน  
3.ระดับผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี ผู้ดำรงตำแหน่งท่านแรกคือ นายร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์  กล่ำบัว มีผู้ดำรงตำแหน่งทั้งหมด 5 ท่าน ถึงปีพุทธศักราช 2534  
4.ระดับผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่  พันตำรวจโทวิรัตนทัศนีย์  ปีพุทธศักราช 2534 ถึงปีพุทธศักราช 2537  
5.ระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี มีพันตำรวจโทวิรัตน์  รัตนทัศนีย์ เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจอำเภอวังเหนือเป็นท่านแรก มีผู้ดำรงตำแหน่งต่อมารวม 4 ท่านท่านสุดท้ายคือ พันตำรวจโทบัณฑูร  บางจริง ปีพุทธศักราช 2543 ถึงปีพุทธศักราช 2545  
6.ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้กับการสถานี  พันตำรวจเอกสุบิน  อินทปั๋น  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 ถึงปีพุทธศักราช 2546 และมีผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้กำกับการจนถึงปัจจุบัน คือ พันตำรวจเอกอภิรักษ์ นักไร่ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลำปาง.


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน

การดำเนินการโครงการ"บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด   พ.ต.อ.อภิรักษ์  นักไร่ ผกก.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.ภิรมย์  สุทา รอง ผกก.ป.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สรโชติ บุญวิเศษ รอง ผกก.สส.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สมโพธิ์  สอิ้งแก้ว สวป.สภ.วังเหนือฯ,พ.ต.ท.สมศักดิ์  ตันคำปวนสว.สส.สภ.วังเหนือฯพร้อมด้วยคณะทำงานสถานีตำรวจ ได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ ดังนี้.-การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน ถึงการดำเนินการที่ผ่านมา ติดตามผลและเฝ้าระวังไม่ให้มีการกลับมาแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป ๑.วันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๒.หมู่บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ ๓ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือฯ                             ๓.หมู่บ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๔ ต.วังทอง อ.วังเหนือฯ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๔.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง ......................  

พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานออกตรวจ สภ.วังเหนือ

 19 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานได้ออกตรวจ สภ.วังเหนือ  รายละเอียดดังนี้ 1. ด้านงานสอบสวน ได้เร่งรัดสำนวนการสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 กำชับการปฏิบัติตามหนังสือ ภ.5 ที่0020.132/8403 ลง 26 พย. 57 กำชับการปฏิบัติของ พงส. เมื่อมีผู้บังคับบัญชามาตรวจ สภ. การแต่งกาย สมุดเล่มเหลือง 2. ด้านการจราจร ให้กวดขันจับกุมการสวมหมวกนิรภัย ตั้งแต่ 1 มีค.58 เป็นต้นไป รวมถึงการจับกุมเมาไม่ขับ กำชับข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ให้จัดทำป้ายติดที่ประตูทางเข้าสถานีตำรวจ "สถานที่ราชการให้สวมหมวกนิรภัย" ทำหนังสือถึงส่วน ราชการ อปถ. รร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามโครงการดังกล่าว รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์ที่จะถึงด้วย 3. กำชับการตั้งจุดตรวจยาเสพติด ตามแผนของ ภ.5  ให้ปรากฎผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

งานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาวัง

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘:พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ ผกก.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาวัง ณ ลานศาลเจ้าพ่อพญาวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง