ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พิธีลงนามบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอวังเหนือ
   
สภ.วังเหนือ  
                                           
         วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.อภิรักษ์ นักไร่ ผกก.สภ.วังเหนือ  ทำพิธีลงนามบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอวังเหนือ ณ ห้องประชุม สภ.วังเหนือ โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม 9 แห่ง ดังนี้
1.นายนิสิต ส่งศรี ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำวังเหนือ
2.นายนิตย์ แม่ก๋วม                            นายก อบต.ทุ่งฮั้ว
3.นายบุญส่ง เชื้อเขียว                       นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
4.นางผ่องนภา คิดอ่าน                      นายก อบต.วังซ้าย
5.นายพนม เจนจัด                             นายก อบต.วังแก้ว
6.นายชัด วางท่า                                นายก อบต.วังทรายคำ
7.นายอุดม หลักมั่น                            นายก อบต.วังทอง
8.นายเกชา ใจดี                                 นายก อบต.วังใต้
9.นายชูศักดิ์ เสโลห์                           นายก อบต.วังเหนือ
 และได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ ในความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี.

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน

การดำเนินการโครงการ"บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด   พ.ต.อ.อภิรักษ์  นักไร่ ผกก.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.ภิรมย์  สุทา รอง ผกก.ป.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สรโชติ บุญวิเศษ รอง ผกก.สส.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สมโพธิ์  สอิ้งแก้ว สวป.สภ.วังเหนือฯ,พ.ต.ท.สมศักดิ์  ตันคำปวนสว.สส.สภ.วังเหนือฯพร้อมด้วยคณะทำงานสถานีตำรวจ ได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ ดังนี้.-การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน ถึงการดำเนินการที่ผ่านมา ติดตามผลและเฝ้าระวังไม่ให้มีการกลับมาแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป ๑.วันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๒.หมู่บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ ๓ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือฯ                             ๓.หมู่บ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๔ ต.วังทอง อ.วังเหนือฯ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๔.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง ......................  

พ.ต.อ.อภิรักษ์ นักไร่ ผกก.สภ.วังเหนือ ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.วังเหนือ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่าง ประจำปี 2560

วันนี้ ( 9 ส.ค.60)  พ.ต.อ.อภิรักษ์   นักไร่  ผกก.สภ.วังเหนือ ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.วังเหนือ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่าง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานภูมิทัศน์  เทศบาลตำบลวังเหนือ

พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานออกตรวจ สภ.วังเหนือ

 19 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานได้ออกตรวจ สภ.วังเหนือ  รายละเอียดดังนี้ 1. ด้านงานสอบสวน ได้เร่งรัดสำนวนการสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 กำชับการปฏิบัติตามหนังสือ ภ.5 ที่0020.132/8403 ลง 26 พย. 57 กำชับการปฏิบัติของ พงส. เมื่อมีผู้บังคับบัญชามาตรวจ สภ. การแต่งกาย สมุดเล่มเหลือง 2. ด้านการจราจร ให้กวดขันจับกุมการสวมหมวกนิรภัย ตั้งแต่ 1 มีค.58 เป็นต้นไป รวมถึงการจับกุมเมาไม่ขับ กำชับข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ให้จัดทำป้ายติดที่ประตูทางเข้าสถานีตำรวจ "สถานที่ราชการให้สวมหมวกนิรภัย" ทำหนังสือถึงส่วน ราชการ อปถ. รร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามโครงการดังกล่าว รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์ที่จะถึงด้วย 3. กำชับการตั้งจุดตรวจยาเสพติด ตามแผนของ ภ.5  ให้ปรากฎผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม